Boeken over/van Indianen

Op deze pagina schenken we aandacht voor boeken
van en over Noord Amerikaanse en andere Indianen

Niet alle boeken beschrijven de juiste realiteit wat betreft cultuur, religie en levenswijze van Indianen.
Maar zijn het lezen zeker waard.

Enkele boeken hebben we op verzoek moeten verwijderen.
En staan dus niet meer op de onderstaande lijst.

Deze Pagina is aangepast op 26-02-2017.

Uitgeverij Wehejok geef boek uit.

 

Ter info:

In het boekje wordt gesproken over 'indianen' terwijl tegenwoordig vaak de term 'inheemsen' gebruikt wordt.
Dat was eerst ook zo in dit boekje.
Totdat de schrijfster ontdekte dat de Wayana zichzelf nadrukkelijk 'indianen' noemen.

Het verhaal over de eerste reis van Apetina naar Paramaribo (1937) is uit!
Behalve dit verhaal bevat het boek veel informatie over de Wayana en leuke
opdrachtjes die helpen om het verhaal te begrijpen.

'Naar de stad' is ook geschikt voor projectonderwijs in leerjaar/groep 6 t/m 8 (zie 'Scholen' onder 'Voor wie')

In de bijlage vindt u alvast een voorproefje.
Het is een boekje waar een kind zich urenlang mee kan vermaken.
Het is gebaseerd op recent historisch onderzoek en het is de eerste keer dat er over dit onderwerp is geschreven.
Dus ook voor volwassenen staat er veel nieuwe informatie in.
'Naar de stad' is ook zeer geschikt voor projectonderwijs aan groep 6-8 van de basisschool.

KOSTEN:
- boekje 13,95
- verzendkosten binnen Nederland 2,75.
VERZENDKOSTEN GRATIS in NL bij bestelling van 3 of meer boekjes.

BESTELLEN?
Maak het totaalbedrag (boekjes + evt. verzendkosten) over
naar NL70 TRIO 0390 3243 53 t.n.v. G.J. Kleijwegt, Rotterdam, o.v.v.
- het aantal boekjes dat u wilt hebben
- uw naam, volledig adres en emailadres
.
GEGEVENS
- ISBN 978-90-824487-0-2
- 21 x 21 cm
- 46 pagina's, full colour
- speelse, maar rustige vormgeving
- gele pagina's: het verhaal
- groene pagina's: extra informatie, opdrachtjes en illustraties.
- genaaid gebrocheerd, gelamineerde kaft
- 52 foto's

- overige illustraties: krantenknipsels, telegrammen, landkaarten, tijdbalk, stamboom, dagboekfragmenten, kleurplaten
- moeilijke woorden en namen: cursief/vet gedrukt en achterin uitgelegd
- antwoorden op de opdrachten: achterin het boek
- Leeftijd: vanaf 9 jaar
- Uitgeverij Wehejok is geregistreerd bij de KvK te Rotterdam

Naam: Truus Kleijwegt.

Mailadres: info@wehejok.com

Internetsite: http://www.wehejok.com/

Playing Indian.

Het spelen van Indiaan zijn, is een 1998 geschreven boek van Philip Joseph Delorea.
Daarin Deloria bespreekt de wijze waarop de blanke Amerikaanse
mannen Indiaanse tradities, afbeeldingen en kleding hebben aangenomen.
Hij is zelf van Indiaanse afkomst.

Het boek telt 249 Blz.

ISBN nummer: 0300080670, 9780300080674

 

04-08-2010.


 

Schaduwen van Bonampak
van Sebastiaan Roeling

De Rotterdamse antropoloog Sebastiaan Roeling beschrijft zijn
reis naar Chiapas, de armste deelstaat van Mexico. Hij verbleef
daar tussen de Lacandon Maya's om zodoende alle aspecten van hun
cultuur te kunnen bestuderen. Hierbij kreeg hij voornamelijk on-
dersteuning van zijn informant Chan Bol, een Lacandon uit Lacanhá
Chansayab. Het resultaat van zijn studie staat in dit boek.

April 2005

Onze speciale aandacht gaat uit naar het volgende boek:

They call us 'Indians'

Dit boek bevat uiteenlopende onderwerpen en is geschreven door de
volgende 11 mensen, waarvan er 10 Indiaans zijn:

Mike Two Horses (Lakota), die helaas overleed tijdens het werk aan
dit boek, Deanna Beacham, (Weapomeoc), Larry Lilly Branham (Mona-
can), Trisha Jacobs (Cherokee ), Al Carroll (Mescalero Apache), Steve
Russell (Cherokee), Andrew Thomas (Navajo), Hastiin Niz Begay ( Navajo
Elder), Nabahe Keediniihii (Navajo), Judith Armbuster (Karuk) en
Martha Ture; zij is de enige niet Indiaanse.

Dit boek is werkelijk een aanrader! Het is echter wel Engelstalig.
In dit boek vertellen diverse Indianen HUN waarheid! En niet de
leugens en fantasieën die wij voorgeschoteld krijgen en gekregen
hebben via geromantiseerde verhalen en films, en belangrijker nog:
over hun strijdt tegen de culturele diefstal!!!

Dit boek is door de Zweedse Indianen-organisatie ‘The World in Our
Hands' volledig in eigen beheer uitgegeven! Deze organisatie steunt
Indiaanse projecten.

Prijs: € 15,00

Te bestellen via: http://www.redthunderbirdagency.com/

(Klik op: Nederlands en dan op: winkel)

Of via de site van Annika Banfield (Zweden)
http://www.world-foundation.nu/

Indianen van Noord-Amerika
Een verhaal in foto's van Arlene Hirschfelder

"Hoe de 'goede indiaan' een modelburger moest worden"
(Bron: NRC Handelsblad Scholieren)

Woeste barbaren die niets liever deden dan blanken vermoorden
of intrieste slachtoffers van moordzuchtige blanken: ergens
tussen die twee uitersten schommelt het beeld dat mensen
hebben van Noord-Amerikaanse Indianen. Een nieuw boek over
hun cultuur nuanceert de beeldvorming, maar blijkt toch ook
weer een mythe te bevestigen. De mythe namelijk dat indianen
vooral bizonjagende ruitervolken van de prairies waren. En
dat hun geschiedenis in de eerste plaats de geschiedenis is
van hun oorlogen tegen het Amerikaanse leger. Het romantische
beeld van de ‘goede indiaan' kreeg in 1971 een krachtige impuls
door de verschijning van de bestseller *Bury My Heart at Wounded
Knee van de amateur-historicus Dee Brown. Hij beschreef het
onrecht dat de indianen was aangedaan op de prairies van Kansas,
in de woestijnen van Arizona en aan de kust van Californië. Het
boek is volgens NRC-redacteur Sjoerd de Jong een gruwelkabinet
van gebroken beloftes, deportaties, uitgemoorde dorpen en
ingeslagen schedels.

(* in het Nederlands vertaald heet dit boek
van Dee Brown " Begraaf mijn hart bij de bocht
van de rivier")

Wounded Knee werd een symbool voor alle leed dat indianen hadden
ondervonden. In 1973 bezetten activisten van de American Indian
Movement het plaatsje Wounded Knee waar in 1890 het Amerikaanse
leger 146 leden van de stam der Sioux had uitgemoord. De actie
duurde 71 dagen en kostte uiteindelijk aan twee activisten het leven.

De hernieuwde belangstelling voor de geschiedenis van de indianen
paste bij de jaren zeventig toen de Verenigde Staten oorlog voerden
in Vietnam. Die oorlog was in Amerika zeer omstreden en de tegen-
standers vergeleken het optreden van de Amerikaanse troepen in Viet-
nam met dat van het Amerikaanse leger in de negentiende eeuw
tegenover de indianen.

In films werd het beeld van de ‘nobele wilde' versterkt. Wie kent niet
Dances with wolves waarin Kevin Costner de kant van de indianen kiest.
Dat is de goede kant, want de blanken in die film deugen voor geen meter,
behalve Kevin zelf dan natuurlijk. Maar veel eerder, in 1970, waren al
twee films gemaakt waarin de Amerikaanse cavalerie zich uitleefde in het
doodschieten van weerloze indianen. Die films, Soldier Blue en Little Big
Man kregen lang niet de belangstelling van Dances with wolves, maar
maakten wel het publiek rijp voor een totaal ander beeld van de indianen.
Net zoals Bury My Heart at Wounded Knee van Dee Brown

Browns boek spreekt tot de verbeelding, maar hij geeft wel een een-
zijdig en dus vals beeld van de werkelijkheid. Indianen waren niet
alleen slachtoffers en blanken waren niet alleen indianenhaters. Zo-
als het opperhoofd John Ross van de Cherokee indianen ooit had ge-
zegd: "Ik ken de wereld genoeg om de bleekgezichten te kunnen beoor-
delen. Deze mensen zijn niet beter en ze zijn niet slechter dan wij,
de Indianen. Er zijn intelligente en fatsoenlijke mensen bij, maar
ook huichelaars en smeerlappen zoals dat ook bij ons is.''  In een pas
 verschenen boek, Indianen van Noord Amerika door Arlene Hirsch-
felder, krijgen de Indianen een rozig tintje. Opnieuw eenzijdigheid
zoals eenzijdigheid zoals het nadrukkelijke beeld van de dappere
prairiejagers. Maar daarnaast, en dat maakt het (foto)boek interes-
sant, veel informatie over de treurige tijd na 1890 toen de Indianen
modelburgers moesten worden. De gedwongen integratie, de onder-
drukking van talen en religies, het verbreken van stam- en familiever-
banden, ze zijn veel minder bekend dan de negentiende-eeuwse wreed-
heden tegenover Indianen. Indianen van Noord-Amerika eindigt met de
‘Indiaanse renaissance' uit de jaren negentig van de twintigste eeuw.
Sindsdien gaat het inderdaad beter. De problemen worden echter onder-
belicht: in sommige reservaten is alcoholisme (vuurwater!) een ver-
woestend sociaal verschijnsel en ook ziektes teisteren de Indianen
van Noord Amerika. Meer dan de helft van de Indianen ouder dan 45
jaar lijdt aan suikerziekte.

HIERONDER EEN LIJST VAN BOEKEN DIE WIJ AAN KUNNEN RADEN;
TIPS VAN BEZOEKERS UITERAARD ALTIJD WELKOM!!

Het medicijnwiel: Aarde-astrologie
van Sun Bear & Wabun

Volgens de indianen heeft alles een zekere kracht: 'medicijn'.
Dit kan een kracht ten goede of ten kwade zijn. Alcohol b.v.
heeft een sterke 'slechte' medicijn en de buffel 'goede'. De
aarde, Moeder Aarde, heeft evenals de maan zeer sterke medi-
cijn. Het heilige heeft vaak een ronde vorm. Zon, maan, aarde,
de kring waarin men met elkaar spreekt en het medicijnwiel.

De heilige man
van Gerhard Buzzi

Buzzi vertelt over de tijd die hij doorbracht bij Grootvader, een
oude 'medicijnman' uit de stam van de Lakota (Sioux) in het Pine
Ridge Reservaat. In die tijd leerde hij de cultuur van de Lakota
diepgaand kennen, en het respect van de mens voor het vermogen
mysteriën te aanvaarden zonder ze te willen doorgronden, de myt-
hen, de manier waarop de mens in contact treedt met de hem omring-
ende natuur en de wijze waarop de mens andere mensen en zichzelf
kan genezen.

De windadelaar
van Joseph Bruchac

Verhalen van de Abenaki

De zweethut van de Indianen; verhalen en achtergrond
van Joseph Bruchac

Indiaanse Legenden
van Joseph Bruchac

Legenden en verhalen zijn zowel een afspiegeling van de spirituele
cultuur als van de dagelijkse gang van zaken van alle volkeren. Ze
bezitten een leven en geest van zichzelf en beschikken over grote
kracht. De in deze bundel opgenomen verhalen illustreren het gevoel
voor humor van de indianen van Noord-Amerika en hun diepe respect
voor het leven en de aarde.

Begraaf mijn hart bij de bocht van de rivier
van Dee Brown

Begraaf mijn hart in de bocht van de rivier vertelt het op
historische documenten gebaseerde verhaal van het laatste
Indiaanse verzet tegen de opdringende blanke beschaving in
de tweede helft van de vorige eeuw. Dee Brown heeft in dit
unieke boek de geschiedenis geschreven van de verovering van
het Amerikaanse Westen, zoals de Indianen die ervaren hebben.
Zijn boek laat niets heel van het traditionele beeld van Het
Wilde Westen, met al zijn mythen en legenden - zo leren wij
bijvoorbeeld dat het scalperen een uitvinding van de blanken
was, en niet van de Indianen. De talrijke authentieke docu-
menten en getuigenissen, waarvan vele hier voor het eerst
zijn afgedrukt, de portretten van de grote stamhoofden, hun
vrouwen en hun krijgers, en het rake, sfeervolle proza van Dee
 Brown maken dit belangwekkende boek tot een leesavontuur
van de eerste orde.

De slag bij Little Big Horn
van Dee Brown

Hoewel deze slag jarenlang Custer's laatste tegenstand is ge-
noemd, was deze strijd achteraf gezien de laatste tegenstand
van de trotse prairie Indianen. Weer heeft Dee Brown een aparte
vorm gevonden om de geschiedenis van de Noord-Amerikaanse
Indianen te doen herleven. In een dagboek van 17 Mei tot 25 Juni
1876 komen alle hoofdrolspelers in eigen hoofdstukken aan bod:
van Generaal George Armstrong Custer, hoornblazer John Martin
tot de Indiaanse krijgers Zittende stier en Gek Paard, en zelfs
het paard Comanche, de enige overlevende van het bloedbad.

Hanta Yo
van Ruth Beebe Hill

Hanto Yo is het adembenemende epos van twee Indiaanse families in
Amerika in de roerige periode tussen 1750 en 1830. Uit deze fami-
lies worden twee zonen geboren, twee jongens die gezamenlijk op-
groeien en samen een droom trachten waar te maken. Door de oude
ceremoniele gebruiken in ere te herstellen, slagen zij er in een-
heid te brengen onder het verdeelde volk dat vreest zijn cultuur,
zijn geschiedenis en zijn eeuwenoude tradities te moeten prijsge-
ven. Het is de heroische strijd van twee bloedbroeders die een ten
ondergang gedoemd volk de kracht geeft de strijd aan te binden met
de oprukkende, allesverslindende 'blanke beschaving', die zijn be-
staan bedreigt.

De dans van de wolf
 van Michael Blake

Verhaal van de gelijknamige film

Wacht op mij aan de voet van de berg
van Forrest Carter

Geronimo is het legendarische opperhoofd van de Apachen, die
de geschiedenis inging als een meedogenloze krijger en de ver-
persoonlijking van de 'slechte roodhuid'.  Forrest Carter laat
in deze roman de echte Geronimo zien, niet de harteloze krijger
of de nobele wilde, maar een begaafde en buitengewoon loyale
leider, een man met mystieke krachten die zijn volk tot het
laatste moment wist te inspireren in hun strijd tegen generaal
Custer, een onbevreesde en gevoelige man die meer dan wie ook
van alle Indianen zich een plaats wist te verwerven in de ge-
schiedenis van het Wilde Westen.

Het maanlied van de wolf
van Penina Keen Spinka

Zij wordt geboren in Noord-Amerika, in de machtige
vrouwenclan van de Wolf.  Met haar tekeningen voorspelt
ze de toekomst.  Zo redt ze haar geliefde volk van de
ondergang. Maar zelf wordt Tekenvrouw gevangen genomen
en ernstig mishandeld door de oorlogszuchtige Algonquins.
Ze ontsnapt en belandt na maandelange omzwervingen in een
dorpje van de Naskapi in het oosten van Canada.  Helaas
vindt Tekenvrouw ook bij deze vredenlievende stam geen rust.
Ze reist weer verder, steekt een ijzige oceaan over en voegt
zich bij de Inuit. Daar ontmoet ze de Noorse jager Halvard, die
haar grote liefde wordt. Samen zeilen ze naar Groenland om een
 nieuw leven op te bouwen. Maar Tekenvrouw kan haar noodlot
niet ontlopen. Ze wordt verstoten en het leven van haar jonge
dochter staat op het spel. Dapper en vastberaden strijdt
Tekenvrouw om het voortbestaan van haar nageslacht.

Naduah
van Lucia St. Clair Robson

Het waargebeurde levensverhaal van Cynthia Ann Parker, het
blanke meisje dat een trotse Comanche werd. In 1836 werd ze
op negenjarige leeftijd door de Comanche Indianen ontvoerd.
Ze leerde hun leefwijze respecteren en begrijpen, trouwde met
een van hun leiders en werd in alle opzichten - met uitzonde-
ring van haar blonde haren en blauwe ogen - een echte Coman-
che. Het aangrijpende epos over de even onverschrokken als
hopeloze strijd van de Indianen tegen de blanke indringers
en voor het behoud van hun land en leefwijze. Een gevoelig
eerbetoon aan een bijzondere en dappere vrouw alsmede aan
een trots en onschuldig volk, aan een manier van leven die
voorgoed tot het verleden behoort. Een authentieke, mee-
slepende die roman die terecht werd bekroond met de Prijs
voor de "beste Historische Roman".

Tecumseh
van James Alexander Thom

Amerika, 1768. Het is de nacht van 9 maart. In het hart van het
grondgebied der Shawnees kijken de mensen ademloos omhoog. 
Secondenlang wordt de hemel verlicht door een grote,  geelgroene,
vallende ster die een mysterieuze gloed uitstraalt. De oudere genera-
ties van de Shawnees kennen deze ster dit is het Oog van de Panter,
een machtig voorteken dat maar heel af en toe verschijnt om een
 belangrijke gebeurtenis aan te kondigen. Terwijl het licht van de
 ster vervaagt, haalt ergens in een Shawneehut een baby voor het
eerst adem. Hij is geboren op het moment dat de ster langs schoot.
 Zijn naam is Tecumseh; het Oog van de Panter. Hij zal het grootste
 opperhoofd worden dat de Shawnees ooit hebben gehad.

Tecumseh laat ons kennismaken met vele moedige Shawnee mannen
en vrouwen die uit alle macht proberen de machtige tradities van hun
volk in stand te houden en door te geven. Via hun belevenissen ver-
telt dit boek de schokkende, tragische, maar ook adembenemende ont-
roerende verhaal van een volk dat ten dode is opgeschreven, en van
een man met een bijzondere lotsbestemming. Tecumseh zijn leven, zijn
liefdes, zijn familieleden, vrienden en vijandschappen worden in de-
ze roman beeldend tot leven geroepen. Nooit eerder werd zo aangrij-
pend verslag gedaan van het ontstaan van een legende, en van een
van de meest dramatische perioden in de Amerikaanse geschiedenis.

Het spoor der tranen
van Humphrey William

In 1838 worden de Cherokee Indianen door de Amerikaanse kolonis-
sten verdreven van hun grond gebied.  "Het spoor der tranen" vertelt
het dramatische verhaal van de Indiaanse jongen Noquisi en de
dodenmars die de Cherokees naar hun ondergang voerden.

Klaaglied voor het lege land
van Nancy Huston

In 'Klaaglied voor het lege land' tekent Nancy Huston een boeiend
portret van een man in een immens leeg en vlak land, met wie we
ons ondanks zijn specifieke culturele achtergrond allemaal kunnen
identificeren, omdat ieder van ons zijn dromen wil waarmaken maar
dat door omstandigheden vaak niet kan.

De jonge Paula reconstrueert het leven van haar overleden grootvader
Paddon. Op zijn sterfbed heeft ze hem beloofd het boek over het con-
cept 'tijd' te zullen schrijven dat hij zelf had willen samenstellen.
Paddon is de zoon van Ierse immigranten, van een agressieve, drank-
zuchtige vader en een bekrompen moeder. Hij is getrouwd met een vro-
me, frigide vrouw. Het ouderschap, zijn saaie baan als leraar en zijn
slappe karakter staan zijn passie voor het schrijven in de weg. Door
zijn geheime relatie met een Indiaanse schilderes leert hij voor het
eerst te genieten. De vrouw fluistert hem de rebelse gedachte in dat de
 Indianen in Canada immens veel leed is aangedaan. Hij zet zijn baan
op het spel als hij zijn leerlingen een ontluisterend beeld geeft van de
nationale held en van de manier waarop de Canadezen de Indianen hun
grond afhandig hebben gemaakt.

Indiaanse Mythen en Legenden
'Verhalen van de oorspronkelijke
bewoners van Noord Amerika'

van Edward W. Huffstetler

De Indianen die het Noord Amerikaanse continent bevolkten, van
de welige wouden in het noordoosten tot de dorre woestijnen in
het zuid- westen, ontwikkelden complexe culturen, die hun oor-
sprong vonden in de uitdagingen waarvoor hun respectieve omge-
ving hen stelde. Ondanks de onderlinge verschillen deelden deze
volken een diepgewortelde geestelijke band met het land waarop
zij leefden. Maak kennis met hun geloofsovertuigingen en hun
kijk op de wereld in Indiaanse Mythen en Legenden en ontdek de
schoonheid, humor en spiritualiteit van de Indiaanse cultuur
aan de hand van één van haar grootste tradities - het vertellen
van verhalen.

Noord-Amerikaanse Indianen
'Cultuur en levenswijze'
van Christian F. Feest


De verscheidenheid aan culturen van de Noord-Amerikaanse Ind-
is veel groter dan men zich gewoonlijk voorstelt. De bizonjagers
en de krijgers te paard met hun wuivende verentooien op de uitge-
strekte prairies vormen slechts een klein deel van een fascineren-
de wereld van culturen, die tussen het ijs van het Poolgebied en
de bergen van Noord-Mexico tot ontwikkeling is gekomen. Van de
stammen met hun opperhoofden in de oostelijke wouden tot de klei-
nere stammen van Californië en van de vallenzetters uit Noord-Ca-
nada tot de Pueblo-volken die in het droge zuidenwesten hun akkers
bevloeiden, ontvouwt zich een breed scala aan culturen. Veel van
deze in oude tradities wortelende volken hebben het halve millen-
nium, dat sinds hun onvrijwillige ontmoeting met Europa verstre-
ken is, overleefd.In dit boek wordt het verleden behandeld en wat
er sindsdien is gebeurd - de materiele en spirituele ontwikkeling
van de Noord-Amerikaanse Indianen in multicultureel Amerika.

De Indianen van Noord-Amerika
van Philippe Jacquin

Eerst waren er de Indianen, toen kwamen op een dag de trappers;
de pelsjagers uit Europa. Daarna volgde de kolonisten, de missionar-
issen en de soldaten. Vanaf de 17e eeuw wilden ze al het land voor
 zichzelf hebben. Hiertegen kwamen de grote Indianen stammen,
zoals de Algonkins, Huronen, Irokezen, en later Cheyennen, Coman-
ches, Apaches en Sioux in opstand. Er ontstond een bloedige oor-
log tussen Indianen en blanken die eeuwig zou duren.....

Niya
van LucDescamps

Kleine Bever is een twaalfjarige Indiaanse jongen die aan ast-
ma lijdt. Hij wordt uitgestoten door zijn leeftijdsgenoten, want
door zijn gebrek aan lucht zal hij immers nooit een krijger kun-
nen worden. Hij vindt echter steun bij Tanawake,  de medicijnman
van het dorp. Die wil Kleine Bever voorbereiden op de grote, een-
zame zoektocht naar zijn totem. Zonder die totem is het onmoge-
lijk om een echte man te worden...

Voor lezers vanaf 10 jaar!!!

Sacajawea
van Anne Lee Waldo

Waar gebeurd verhaal! Sacajawea werd op zeer jeugdige leeftijd
werd zij gevangen genomen door vijandelijke Indianen (de Shos-
honi). Zij is van weinig waarde voor de Shoshoni en zo kan het
gebeuren dat ze geruild wordt voor een vogel en later als inzet
bij een gokspel. Ze wordt het eigendom van een blanke handelaar
(Charbonneau), en ze vergezeld hem op een expeditie. Lees haar
indrukwekkende verhaal in dit boek.....

* Het blijkt dat niet iedereen de mening van deze auteur deelt waar
't het verhaal betreft; er is ook nog 'n andere versie over Sacajawea
in omloop!? 
Meer info vind je hier (Engelstalig!) :

 http://www.rootsweb.com/~nwa/sacajawea.html

Indiaanse wijsheid
van Joseph Bruchac

Dit boek bevat authentieke rituele gezangen, eenvoudige verhalen,
wijze uitspraken en spirituele inzichten van Amerikaanse Indianen.
Ze dateren uit vele eeuwen zodat een breed spectrum van tradities
en overtuigingen is bijeengebracht.

Het Orakel van de Indiaanse Medicijnmannen
(Boek & 33 Orakelkaarten samengesteld door Laura Tuan)

Beter dan wie ook waren de Noord-Amerikaanse Indianen zich be-
wust van de natuur en de invloed die de natuur uitoefent op het gees-
telijke en lichamelijke bewustzijn. Ieder seizoen trokken zij naar
andere streken en zij reisden naar nieuwe gebieden zodra hun akkers
en jacht-gebieden uitgeput waren.Deze reizen waren vaak barre toch-
ten vol gevaar en onverwachte gebeurtenissen. Onderweg ontmoeten
zij andere stammen en vertelde zij elkaar over hun ervaringen, di-
lemma's en problemen en hoe zij de kracht vonden om alle tegensla-
gen het hoofd te bieden. Zij vonden steun in de overlevering en de
religie van hun voorouders, van wie de geest immer doorleeft in de
eeuwige jachtgronden.De overlevering van deze tochten in verhalen
en rituelen symboliseren in wezen weinig anders dan een inwijdings-
ritueel, een proces van individuatie (volwassenwording), dat ieder le-
vend wezen moet doormaken om harmonie te bereiken met zichzelf,
de natuur en de kosmos.De traditie van de Indianen om verhalen te
vertellen, gebasseerd op wijsheid en de steun der medicijnmannen,
komt in vele opzichten overeen met het gebruik in de vroege middel-
eeuwen in Europa, toen minstrelen en marskramers met hun verhalen
en liederen inzicht gaven, steun en verlichting brachten in donkere
dagen en moeilijke perioden en levensfasen. De wijsheid van de medi-
cijnmannen en de kracht van, helaas, vaak veronachtzaamde tradities
en kennis van onze voorouders, schenken ons inzicht en kracht om ac-
tuele maatschappelijke en persoonlijke vraagstukken te beantwoorden.
Met het Orakel van de Indiaanse Medicijnmannen maken wij op visuele,
archettypische wijze kennis met de essentie van het bestaan en de
oerwaarden die daaraan ten grondslag liggen.

 

Indianenverhalen
van Marita de Sterck

In dit boek maken we een verkenningstocht langs verschillende
groepen Indianen en vertellen de Indianen ook zelf hun verhaal. En
dat klinkt heel anders dan de blanke versie. Veel aandacht gaat naar
de situatie van de jonge Indianen vandaag, naar hun opvattingen over
de natuur, rituelen, taal, kunst, verhalen. Een kritisch-actueel na-
slagwerk dat leest als een roman.

De man die de buffels riep
van Uta Anderson

Deze bundel bevat mythen en sprookjes van vele stammen en
volkeren van de oorspronkelijke bewoners van Noord en Zuid-
Amerika. Misschien de bekendste vertegenwoordigers hiervan
zijn de prairie Indianen, zoals de Sioux en de Cheyenne, voor
wie de buffel een cruciale rol speelt. Van een heel andere we-
reld getuigen de sprookjes uit het huidige Canada, terwijl ook
de Navajo en Hopi Indianen uit de steppen en woestijnen van
 Arizona en Nieuw-Mexico een geheel eigen cultuur kennen.  De
verovering van Midden-Amerika door de Spanjaarden betekende
de ondergang van de beschavingen van de Maya's, Azteken en Tol-
teken, maar in de mythen en sprookjes is veel van het oude ge-
dachtengoed terug te vinden. Ook Zuid-Amerika kent een veel-
 voud van Indianen stammen met een schat aan scheppings-
verhalen en sprookjes.Zwarte Eland Spreekt

van John G. Neihardt

Dit boek vertaalt uit het originele Engelse "Black Elk Speaks",
beschrijft verhalen en visioenen van de laatste ziener van de
Oglala Sioux; Zwarte Eland. Hij doet in het genoemde boek een
uniek verslag van hoe zij toen leefden. Zwarte Eland werd ge-
boren in 1863 aan de Little Powder Creek (dat noemt men in het
Nederlands 'Kleine Poeder Beek') waar zijn stam op dat moment
hun kamp had staan. Hij was de zoon van een medicijnman van
de Oglala groep.

De illustraties komen van Staande Beer. (Standing Bear)Copyright vereniging Real Indian Nation ©